Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden yogalessen en andere groepslessen

Yogalessen en andere groepslessen worden het hele jaar door gegeven m.u.v. feestdagen. JouwLeefstijlcoach werkt met perioden van – meestal- 10 lessen die je van te voren betaalt. De exacte data wordt voor aanvang per app, mail of mondeling bekend gemaakt.

Betaling dient voor ingang van een nieuwe lesperiode te worden voldaan. Stroom je tijdens een lopend kwartaal in, dan betaal je direct het resterende bedrag van het lopende termijn.

Als je een keer niet kunt komen, dan kun je binnen hetzelfde kwartaal de les inhalen op een van de locaties. Je mag per kwartaal ook 2x iemand anders in jouw plaats laten gaan als je niet kunt. Dit kan alleen als je het van tevoren meldt.

Verder zijn alle lessen en trainingen persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Wel kan overlegd worden om de lessen/trainingen die betaald zijn maar niet gevolgd kunnen worden vanwege vervelende omstandigheden op een later moment in te halen. Denk aan ziekte, blessures of andere omstandigheden.

Voor buitenlessen kan gelden dat de weersomstandigheden zo slecht zijn dat een reguliere training niet door kan gaan en er een alternatief geboden wordt.

Voor yogalessen geldt dat het kan gebeuren dat de locatie niet beschikbaar is. JouwLeefstijlcoach kan dan als alternatief buitenlessen yoga geven. Als dit aan de orde is wordt het van tevoren gecommuniceerd.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. JouwLeefstijlcoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers.

JouwLeefstijlcoach is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eigendommen van de deelnemers. Neem liever geen waardevolle spullen mee naar trainingen en lessen.

COVID-19 tijdelijke voorwaarden

Neem een eigen yogamat, handdoek, deken en evt. kussen mee naar de les.

Houd 1,5 m afstand tot de andere deelnemers en docent

Als jij of een van je huisgenoten klachten hebt/heeft zoals,  hoesten, keelpijn, koorts etc. (zie RIVM richtlijnen COVID-19) blijf je thuis.

Was je handen en desinfecteer je handen vóór aanvang van elke les.

Volg de richtlijnen van het RIVM, een formulier hiervan krijg je voor aanvang van de 1e les.

Aanvullende voorwaarden voor leefstijlcoaching, yoga coaching en GLI

Een traject dat vanuit de werkgever wordt vergoed dient in de 1e maand van een traject betaald te worden.

Particuliere trajecten dienen na afloop van een leefstijlcoachingssessie of – training betaald te worden binnen de gestelde betalingstermijn.

Afzeggen van een leefstijlcoachingssessie of yoga coaching dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te gebeuren, anders wordt de sessie/ training alsnog gefactureerd.

GLI- JouwLeefstijlcoach werkt met facturen die aan de klant toegestuurd worden. De klant dient deze facturen binnen de betalingstermijn te voldoen.

JouwLeefstijlcoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers.

JouwLeefstijlcoach is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eigendommen van de deelnemers. Neem liever geen waardevolle spullen mee naar trainingen en lessen.

Als deelnemer, coachee is het jouw verantwoordelijkheid om helder en transparant te communiceren en informeren over blessures en overige belangrijke (voor de coaching/ training) informatie. Bij twijfel altijd een arts raadplegen of deelname verantwoordelijkheid is. JouwLeefstijlcoach kan hier geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.