Gemeenten

Participatie en (re)-integratie zijn thema’s waar gemeentes invulling aan moeten geven.

Hoe kun je als gemeente zorgen dat inwoners die grote afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappij hebben, (re)-integreren of participeren?

Denk aan de toenemende aantallen vluchtelingen en statushouders, aan mensen met een bijstandsuitkering of aan jongeren die zonder werk en/of diploma thuiszitten.

JouwLeefstijlcoach denkt graag mee over mogelijkheden om voor deze doelgroepen de afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt te verkleinen.

Door mijn ervaring met deze doelgroepen weet ik hen door de combinatie van beweging- coaching- en ontspanning in beweging te krijgen, in de breedste zin van het woord!

Graag vertel ik u over behaalde resultaten van deze trajecten en over wat u kunt verwachten van een leefstijltraject binnen uw gemeente!

Wat is voor uw gemeente van belang? En welke mogelijkheden passen daarbij? Samen bespreken we alle mogelijke variaties, met als doel om uiteindelijk duurzaam resultaat te behalen.

Subsidie

Soms bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een leefstijlcoaching traject.

Graag kom ik bij u langs om kennis te maken, de verschillende mogelijkheden te bespreken en tot een passend aanbod te komen.