Statushouders

Participatie en re-integratie

In de meeste gemeentes is er sprake van een (groeiend) aantal statushouders. Deze groep is verplicht om het Nederlandse inburgeringsexamen af te leggen en te behalen. Vanwege de achterstand in de Nederlandse taal is het voor deze doelgroep extra lastig om werk te vinden. Ook als het inburgeringsexamen succesvol afgelegd is blijft het van groot belang om de Nederlandse taalvaardigheid te blijven vergroten. In de praktijk is dit lastig, omdat deze doelgroep vaak een grote afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt heeft. Hoe kun je zorgen dat statushouders betrokken raken bij de samenleving en uiteindelijk kunnen participeren en re-integreren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt?

JouwLeefstijlcoach biedt speciaal voor deze doelgroep leefstijlcoaching trajecten aan.
In deze trajecten worden taalvaardigheid, beweegactiviteiten, leefstijlcoaching en persoonsontwikkeling gecombineerd.
Door taal te combineren met beweegactiviteiten wordt taal ‘functioneel’ en beklijfd het makkelijker. Door ervaringsgerichte activiteiten aan te bieden en te koppelen aan taal, wordt zowel aan persoonsontwikkeling als aan taalvaardigheid gewerkt.
Door te werken aan fysieke, mentale en sociale fitheid groeit het zelfvertrouwen en is de stap naar participatie makkelijker te zetten.
Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn over de inhoud van het traject, kan worden toegewerkt naar uitstroom in een werkervaringsplek of (vrijwilligers)baan.

In overleg met uw gemeente kan een traject op maat afgestemd worden.
Niet elk traject hoeft hetzelfde te zijn. Er kan gevarieerd worden in o.a. doelgroep, tijdsduur, intensiteit, aandachtspunten en uitstroomdoelen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, neem contact op en ik vertel u graag over mijn ervaringen en de mogelijkheden die ik kan bieden.

tel: 06-18441863
of info@jouw-leefstijlcoach.nl