Jongeren met lichte beperking

Jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking hebben vaker te maken met overgewicht en inactiviteit. Het is voor jongeren met een beperking vaak lastig om bij een sportvereniging te sporten. Daarbij komt dat deze doelgroep vaker met een taxi of bus naar school gebracht wordt. Zij missen hierdoor een stuk lichaamsbeweging die andere jongeren krijgen door naar en van school te fietsen of te lopen.
Beweging, ontspanning en voeding hebben invloed op je gezondheid, fitheid en vitaliteit. Behalve deze aspecten, draagt het samen plezier beleven aan sporten en bewegen ook bij aan een stukje eigenwaarde en zelfrespect. Deze doelgroep kan dit goed gebruiken!
Als voormalig leerkracht en docent bewegingsonderwijs heb ik ervaring met het lesgeven aan deze doelgroep.

Lekker buiten bewegen
Laagdrempelige beweegactiviteiten, waarbij plezier voorop staat, in de buitenlucht of op (uw) locatie.
Kijk onder het kopje Bewust Buiten in Beweging Trainingen welke aanbod er is.

Wilt u meer info, bel of mail gerust!
Email: info@jouw-leefstijlcoach.nl Telefoon: 06-18441863