Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jouw-Leefstijlcoach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jouw-Leefstijlcoach, en/of omdat u deze zelf bij het leggen van contact via een e-mailbericht aan Jouw-Leefstijlcoach verstrekt. Jouw-Leefstijlcoach kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Binnen een Jouw-Leefstijlcoach traject worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • De personalia zoals naam, adres, contactgegevens e.d.
  • Gezondheidsgegevens

Waarom Jouw-Leefstijlcoach gegevens nodig heeft

Jouw-Leefstijlcoach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jouw-Leefstijlcoach uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de uitvoering van een Leefstijlcoaching traject.

Hoe lang Jouw-Leefstijlcoach gegevens bewaart

De van een cliënt(e) geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Jouw-Leefstijlcoach gewist dan wel verwijderd uiterlijk 1 jaar na beëindiging van de activiteiten tenzij enige wettelijke bepaling een langduriger registratie voorschrijft.

Delen met anderen

Jouw-Leefstijlcoach verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd. Jouw-Leefstijlcoach kan ook persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar madelon.boode@jouw-leefstijlcoach.nl. Jouw-Leefstijlcoach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Jouw-Leefstijlcoach eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Jouw-Leefstijlcoach kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van Jouw-Leefstijlcoach in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen

Jouw-Leefstijlcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De van een cliënt(e) originele schriftelijk genoteerde persoonsgegevens worden gedurende de overeenkomst bewaard in gesloten kasten. De website van Jouw-Leefstijlcoach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jouw-Leefstijlcoach verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jouw-Leefstijlcoach op via madelon.boode@jouw-leefstijlcoach.nl. https://jouw-leefstijlcoach.nl is een website van Jouw-Leefstijlcoach.