Vergoeding GLI

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Het Coaching Op Leefstijl (COOL) programma is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die sinds januari 2019 in de basisverzekering is opgenomen.

logo

Het programma is gericht op volwassenen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Uw huisarts kan dit het beste vaststellen. Behoort u tot deze doelgroep én bent u voldoende gemotiveerd om uw leefstijl te veranderen dan komt u in aanmerking om deel te nemen.Het doel van het Cool programma is afvallen, door een gezondere leefstijl te hanteren en hierdoor de kwaliteit van leven te verbeteren.

COOL bestaat uit individuele gesprekken met JouwLeefstijlcoach en uit groepsbijeenkomsten. Het programma heeft een looptijd van 24 maanden, waarbij sprake is van een basisprogramma én een onderhoudsprogramma. Tijdens de individuele gesprekken is er aandacht voor de persoonlijke doelen en coaching. In de groepsbijeenkomsten worden relevante thema’s besproken en is er ruimte om
ervaringen te bespreken en te delen. Deelnemers moeten via de huisarts worden doorverwezen.

Meer informatie over meer deze GLI, het COOL programma vindt u hier. Download hier de folder van het programma.

Ik bied dit programma niet aan, hieronder staat welke GLI ik wel aanbied.

Overige mogelijkheden GLI 

Het COOL programma is opgenomen in de basiszorgverzekering. Echter zijn er tal van voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voor zowel de deelnemer als coach. De reden dat ik als leefstijlcoach ben gaan werken is dat ik mensen graag wil helpen om gezonder en gelukkiger te worden. Ieder mens is uniek en volgt z’n eigen route om verder te komen. Daarin begeleid ik graag, om uiteindelijk de klant te helpen bij duurzame gedragsverandering om welzijn, fitheid en geluk te vergroten. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van duurzame gedragsverandering.

Om iedere klant zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk te helpen wil ik individuele aandacht kunnen bieden en kunnen inspelen op de specifieke vragen en situaties die op dat moment spelen. Dit kan ik doen als ik op mijn eigen manier kan werken en mijn eigen specialisaties hiervoor kan inzetten. Het volgen van het COOL programma beperkt mij in mijn handelen. Daarbij komt dat door de tijd die aan administratieve handelingen opgaat niet aan de klanten zelf besteed kan worden. Daarom heb ik ervoor gekozen om zoals vanouds de GLI aan te blijven bieden binnen, zonder mij te verbinden aan programma’s of verzekeraars.

Het voordeel is dat je aan dezelfde thema’s kunt werken als die in het COOL programma aan bod komen, maar dat het echt afgestemd is op maat, op wat er bij jóu speelt. Bovendien bied ik afwisselende beweegactiviteiten aan, zodat je kunt ervaren wat dit met je doet, wat bij jou past en welke effect dit heeft. Dit is níet het geval bij het COOL programma. Een ander voordeel is dat je niet aan dezelfde voorwaarden hoeft te voldoen om deel te nemen en dat je geen verwijzing nodig hebt.

Voor meer informatie, bij interesse of voor aanmelding: neem contact met me op via het contactformulier op de site, per mail of telefoon.